+31 (0)38 230 94 55 info@effeeropuit.nl

“Niet altijd maar dezelfde standaard reizen die we boeken”
“Organiseren en uitvoeren van reizen is mijn passie.”

Waarom ben ik begonnen

In 2005 ben ik (Matthijs Zwart) begonnen met het organiseren van meerdaagse reizen. Vaak hoorde ik van klanten: ‘het zijn altijd maar dezelfde standaard reizen die we kunnen boeken.’ Dit heeft mij er toe gezet om eens verder te kijken en eigen, zodoende ben ik reizen gaan organiseren voor de individuele reiziger en voor groepen.

Vakkundig en ervaren

Voordat ik begon met het aanbieden van reizen en bedrijfsuitjes, was ik al vele jaren werkzaam als touringcarchauffeur. Hierdoor heb ik in de praktijk een hoop ervaring opgedaan met het begeleiden van geheel verzorgde busreizen, als chauffeur en reisleider. Die ervaring pas ik nu toe bij het organiseren van alle reizen.

Wij zijn aangesloten bij:

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR).
De VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties.
Via de VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.

Ook zijn wij lid van de STO-Reisgarantie. De STO is in het leven geroepen om reisorganisatoren die pakketreizen aanbieden, de gelegenheid te bieden om te voldoen aan de wettelijk verplicht gestelde garantiestelling. Deze verplichting is opgenomen in het burgerlijk wetboek onder artikel 7.512 en luidt als volgt: “De reisorganisator neemt de maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt zorg gedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen dient, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval te worden zorg gedragen voor de terugreis.”
De STO neemt voor een failliete reisorganisatie alleen de bovengenoemde taken op zich als zij werken met een Derdengelden Regeling van Certo Escrow en lid zijn van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR).