+31 (0)35 655 0175 info@effeeropuit.nl

Reispapieren en geldzaken

Voor elke bestemming wordt aangegeven wat voor reisdocumenten u dient te hebben en of u bijvoorbeeld een visum nodig heeft. Checkt u tijdig of uw reisdocumenten nog geldig zijn. Voor sommige bestemmingen moet uw paspoort nog geldig zijn tot een half jaar na het binnenkomen van het land. In het reispakket dat u uiterlijk 2 weken van tevoren thuis gestuurd krijgt vindt u informatie over eventueel benodigd zakgeld en waar u lokale valuta kan krijgen.

Gezondheid en veiligheid

Effe erop uit geeft per bestemming aan of u maatregelen dient te nemen met betrekking tot uw gezondheid. Zijn er bijvoorbeeld vaccinaties nodig? Is het water ter plekke drinkbaar? Wij raden u echter dringend aan zelf informatie in te winnen bij bij uw huisarts of plaatselijke GG&GD. Voor de veiligheid in een land verwijzen we naar de informatie die het ministerie van buitenlandse zaken verstrekt. Kijkt u op www.wijsopreis.nl, waar u op land kunt zoeken.

Maatwerk

Wij kunnen voor u een reis op maat maken. Dit kan voor zowel groepen als individuele reizigers. Naar aanleiding van uw wensen en ideeën informeren wij u wat de mogelijkheden zijn en wat u kan verwachten. Te denken valt aan een kleine aanpassing in één van onze standaard arrangementen, die op deze website worden gepresenteerd, maar u kan ook een geheel eigen plan trekken. Door onze contacten ter plekke zijn wij in staat aan vrijwel alle wensen te voldoen. Voor de groepsreizen staat het programma vast. Wel kunt u de reis eventueel eerder aanvangen of verlengen. Overlegt u met ons over de mogelijkheden.

Hoe werkt het?
U kunt ons een e-mail sturen met uw wensen, waarna wij contact met u opnemen. U kunt ons natuurlijk ook bellen. Wij nemen dan met u het programma door en geven de prijs op. Kunt u daar mee instemmen dan reserveren we het arrangement voor u. Een offerte voor een maatwerkreis is geheel vrijblijvend en is 14 dagen geldig. U bent tot niets verplicht.

Brochures en informatie

Om verschillende redenen hebben wij geen brochure voor u. Doordat internet de mogelijkheid biedt alle informatie die normaliter in een brochure staat te tonen, zijn brochures in onze ogen overbodig geworden. Bijkomstigheid en een goede reden is dat we hiermee papier (goed voor het milieu) en tijd sparen en dus ook minder kosten maken, waardoor we de reizen goedkoper kunnen aanbieden. Het is mogelijk van elke reis een printversie te downloaden via deze website. U heeft hiervoor het software programma acrobat-reader nodig. Dit programma is gratis te downloaden via www.adobe.com. U dient dit programma op uw computer te installeren. Volg de instructies. Let op: vaak dient u uw computer opnieuw op te starten alvorens het werkt.

Reispakket

U krijgt uiterlijk 2 weken voor vertrek een reispakket thuisgestuurd met alle informatie die u nodig heeft om uw reis succesvol te laten verlopen.

Reisverzekering

Effe erop uit biedt via de Allianz Global Assistane haar deelnemers de mogelijkheid aan om een annulerings- en/of reisverzekering af te sluiten. Wij raden we het afsluiten van een reisverzekering en een annuleringsverzekering ten zeerste aan. Een annuleringsverzekering is ook nog geldig tijdens de reis. Mocht u onverhoopt moeten terugkeren dan kunt u op basis van uw annuleringsverzekering nog een vergoeding voor de ‘niet genoten’ vakantiedagen ontvangen.
Wij hebben met de Allianz zeer goede ervaringen. Ze beschikt over een eigen alarmcentrale die bij eventuele calamiteiten snel en vakkundig optreedt. Tevens is het onze ervaring dat De Allianz eventuele schadeclaims in zeer korte tijd afhandelt. U kunt gemakkelijk bij ons een reisverzekering of annuleringsverzekering afsluiten. Dit kunt u tegelijk met het reserveren van de reis op het reserveringsformulier aangeven. U krijgt dan een factuur van onze waar op de verzekering vermeld staat. Heeft u vragen over de verzekeringen en het dekkingsoverzicht? Bel of mail gerust voor meer informatie. Of neem contact op met de Allianz : 020 – 561 88 46

Annuleringsverzekering

Een annuleringsverzekering dekt ook de niet gebruikte reisdagen. Mocht u onverhoopt terugkeren naar huis, dan krijgt u deze dagen vergoed.
samengestelde reis
Een vakantie die uit losse onderdelen bestaat noemen we een samengestelde reis. Het uitvallen van een of meer onderdelen geeft geen recht om de totale reis te annuleren. Als u kiest voor een samengestelde reisannulering dan worden alle onderdelen vergoed. Boekt u uw heen-en terugreis via Effe erop uit dan hoort dit bij het arrangement en valt dit onder één reis en kunt u dus volstaan met een gewone annuleringsverzekering.

Aansprakelijkheid

  • U dient zelf zorg te dragen voor geldige reisdocumenten, zoals paspoort/identiteitskaart, visa en vaccinatiebewijzen zoals ze door verschillende landen worden vereist. Indien u de reis niet of niet geheel kunt maken wegens gemis van een document, komen alle daaruit voortvloeiende gevolgen voor eigen rekening.
  • U dient zich op de hoogte te stellen van de voor de reis benodigde uitrusting en fysieke conditie en te voldoen aan de gestelde criteria. Effe erop uit is op geen enkele manier verantwoordelijk indien u vanwege uw fysieke of geestelijke conditie de reis voortijdig moet afbreken.
  • Voor groepsreizen geldt dat de reisbegeleider van Effe erop uit of haar lokale agent gerechtigd is van de aangegeven reisroute af te wijken, indien hij dit in het belang acht van de groep. Tevens is hij of zij gerechtigd een deelnemer van verdere deelneming uit te sluiten, als lichamelijke of geestelijke afwijkingen of een onvoldoende conditie/uitrusting van een deelnemer, de voortgang van de reis ernstig belemmeren. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn dan voor de betrokkene, die dan ook geen recht heeft op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. Als een deelnemer vrijwillig besluit een reis te verlaten kan hij/zij geen aanspraak maken op restitutie of vergoeding van extra kosten die gemaakt worden i.v.m. met het verlaten van de reis.
  • Effe erop uit kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen die voortvloeien uit annuleringen, vluchtwijzigingen en/of vertragingen van spoorwegen, bus-, luchtvaart- of veerdienstmaatschappijen.
  • Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade waarvoor aanspraak bestaat op een reisverzekering, welke geacht wordt door de reiziger afgesloten te zijn. Mocht de verzekering niet tot uitkering over gaan, terwijl Effe erop uit aansprakelijk is voor de schade van de reiziger, dan kan de aansprakelijkheid van Effe erop uit nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom.
  • Een aanspraak van enige deelnemer op schadevergoeding wegens gederfde vakantievreugde, indien Effe erop uit hiervoor aansprakelijk is te stellen, kan nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom.
  • De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsuitsluitingen gelden niet indien schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Effe erop uit of haar leidinggevende ondergeschikten. Effe erop uit is nooit aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van door Effe erop uit aan de reiziger ter beschikking gestelde wandelbeschrijvingen en/of kaarten. Effe erop uit is nooit aansprakelijk voor schade, als die het gevolg is van tekortkomingen van de reiziger zelf.

Klachten

Vanzelfsprekend proberen wij een reis zo goed mogelijk voor te bereiden en uit te voeren, maar toch kan het voorkomen dat u ergens een klacht over heeft. Bij groepsreizen kunt deze klacht ter plaatse met de reisbegeleider/ster op te nemen zodat hij/zij er wat aan kan doen. Komt u er samen niet uit, leg dan de klacht, samen met de reisbegeleider, schriftelijk vast en stuur die na afloop naar ons kantoor. Klachten die niet op deze manier op schrift zijn gezet worden bij terugkeer niet in behandeling genomen. Bij individuele reizen geldt dezelfde procedure, richt u zich in eerste instantie tot de lokale organisator of accommodatieverschaffer van het betreffende arrangement. Bij thuiskomst kunt u de klacht schriftelijk vastleggen en naar ons kantoor sturen, mailen mag uiteraard ook.

Reservering van de reis

U kunt een reis reserveren via het reserveringsformulier. U vindt dit formulier op de pagina van het betreffende arrangement. Wij gaan voor u het arrangement aanvragen en nemen binnen een week contact met u op. Zodra alle reserveringen rond zijn vindt u een reisovereenkomst in uw mailbox of u krijgt deze thuisgestuurd. Kijkt u voordat u reserveert naar onze reisvoorwaarden.